ذرات روغن معلقی که در هوای فشرده خارج شده از کمپرسورهای اسکرو وجود دارند، حدود 5PPM است که این مقدار را با فیلترهای میکرونی می‌توان تا 0/01 میکرون جدا کرد. این فیلترها ازسیستم غربالگری استفاده می‌کنند.

امروزه درصنایع پیشرفته، ما به هوای فشرده با ذرات معلق پایین‌تر از 0/01 میکرون نیاز داریم، لذا در این صنایع از برج کربن اکتیو (جاذب بخار روغن) که ساخت شرکت بهسان است، استفاده می‌شود.

کمپرسور بهسان | کمپرسور اسکرو، پیستونی و تجهیزات هوای فشرده

عمر مواد و تعمیر و نگهداری :
عمر دقیق مواد به بـازده کمپرسور، نـوع روغن استفاده شده در کمپرسور، رطوبت نسبی و تعویض به موقع فیلترهای میکرونی هوای کمپرسور بستگی دارد که در صورت بهینه بودن شرایط، تا پنج سال عملکرد مطلوبی خواهد داشت.

هنگامی که هوای فشرده از روی مواد عبور می کند، مقدار مشخصی گرد و غبار (Fine Dust) تولید می شود که می توان آن را به وسیله میکروفیلتری که بعد از برج قرار می گیرد، از آن جدا نمود.

کمپرسور بهسان | کمپرسور اسکرو، پیستونی و تجهیزات هوای فشرده

کاربرد:

برج کربن اکتیو مدل ACT-BH ساخت بهسان در صنایع زیر قابل استفاده می باشد:

صنایع غذایی
دارو سازی
شیمی و پتروشیمی
عملیات روی سطح (Surface Treatment)
صنایع پوشش (Powder Coating)
بیمارستانها
الکترونیک
هوای قابل تنفس

CORRECTION FACTOR
10 9 7 5 3 1 OPEREATING PRESSURE(BARG)
145 131 100 73 44 15 PSIG
1.15 1.12 1 0.87 0.71 0.5 CORRECTION FACTOR
C25 MAXIMUM RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE
0.003 (Mg/m^3) MAXIMUM OIL CARRYOVER at 21 °C
10 barg MAXIMUM WORKNG PRESSURE