گازهای صنعتی

گازهای صنعتی به دسته ای از ترکیبات شیمیایی و گازی شکل گفته می شود که به صورت انبوه تولیدشده و در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه های صنایع شیمیایی و دارویی و صنایع فولاد و هسته ای کاربرد دارد.

بخشی از این گازها مانند اکسیژن و نیتروژن به وفور در هوای تنفسی وجود داشته و در نتیجه از طریق جداسازی از هوا تولید می شوند.

بخش دیگری از این گازها از گاز طبیعی یا خروجی های گازی چاه های نفتی تهیه می شوند و برخی دیگر با فرآوری در واحدهای ویژه تولید می گردند.

برخی گازهای صنعتی مهم:

آرگون Ar
کریپتون Kr
اکسیژن O2
نئون Ne
نیتروژن N2
هلیوم He
رادون Rn
فلوئر Fe
زنون Xe
کلر Cl 2
هیدروژن H2