فیلتر روغن کمپرسور اسکرو

Behsan

فیلتر روغن کمپرسور اسکرو بهسان :
فلیتر روغن در سیستمهای اسکرو که بر پایه روغن کار میکنند بسیار مهم و حائز اهمیت است ، از این رو بهسان نیز توجه خاصی را در این راستا به عمل آورده .

مزایای فیلتر روغن کمپرسور اسکرو بهسان :
این فیلتر ها از موادی همچون glass fiber و Dust-Holding تهیه شده که 4 برابر نوع کاغذی که در بازار عرضه میگردد کار میکند

فیلتر های روغن کمپرسور اسکرو بهسان به صورت سفارشی و مخصوص شرکت بهسان تولید می شود.

 1. واحد هواساز
 2. الکترو موتور
 3. آن لودر
 4. مینیمم پرشر والو
 5. فیلتر هوا
 6. فیلتر روغن
 7. فیلتر سپراتور
 8. سوپاپ اطمینان
 9. انتقال قدرت
 10. رادیاتور
 11. تابلو برق
 12. پنل کنترل