manometer

Behsan

مانومتر :
این قطعه که مانومتر یا بطور عام درجه باد نامیده می شود وظیفه نمایش فشار داخل مخزن را به عهده دارد در رنج های مختلف وجود دارد.

بهسان از مانومترهایی با کیفیت که از منابع معتبر و از کالیبراسیون دقیقی برخوردار است استفاده می کند.

 1. واحد هواساز
 2. سوپاپ اطمینان
 3. شیر تخلیه
 4. الکترو موتور
 5. مانومتر
 6. انتقال قدرت
 7. مخزن هوا
 8. شیر یک طرفه
 9. چرخ
 10. تابلو برق
 11. فیلتر هوا
 12. روغن مخصوص
 13. پرشر سوئیچ
 14. شیر گاز یا بال والو
 15. دفترچه ی گارانتی