قطعات و لوازم جانبی کمپرسور پیستونی

کمپرسور پیستونی دستگاهی است که از قطعه های مختلفی تشکیل شده است و شناخت قطعات و لوازم جانبی کمپرسور پیستونی به شما کمک می کند تا بتوانید از قطعات دستگاه خود به صورت درست و بهینه استفاده کنید و در نتیجه عمر کمپرسور پیستونی خود را طولانی‌تر کنید.

بعضی از قطعات و لوازم جانبی کمپرسور پیستونی نیاز به تعویض دوره ای دارند. در ادامه می توانید قطعات مهم کمپرسور پیستونی را بشناسید و در صورت نیاز به تعویض هریک از لوازم جانبی کمپرسور پیستونی از طریق فروشگاه کمپرسور بهسان اقدام نمایید.

مهمترین قطعات و لوازم جانبی کمپرسور پیستونی

قطعات مهم کمپرسور پیستونی عبارتند از واحد هواساز، سوپاپ اطمینان، شیر تخلیه، الکتروموتور، مانومتر، انتقال قدرت، مخزن هوا، شیر یک طرفه، چرخ، تابلو برق، فیلتر هوا، روغن مخصوص، پرشر سوئیچ، شیر گاز یا بال والو و …

توجه داشته باشید که برخی از قطعات کمپرسور پیستونی ممکن است در کمپرسورهای مختلف متفاوت باشند و همچنین برخی از قطعات کمپرسور پیستونی موجودیت یا نیاز خاصی برای هر کمپرسور نداشته باشند.

شما می توانید از طریق زیر هر یک از لوازم جانبی مورد نیاز خود را انتخاب و پس از بررسی سفارش دهید:

لوازم جانبی کمپرسور پیستونی