ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت و اتوماسیون و ماشین آلات وابسته تبریز

ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت و اتوماسیون و ماشین آلات وابسته تبریز
محل نمایشگاه : تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی
زمان : 6 الی 9 خرداد ماه
ساعت بازدید :15 الی21
سالن پروین اعتصامی – غرفه کمپرسور بهسان

ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت و اتوماسیون و ماشین آلات وابسته تبریز