پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شكلات تهران

هلدینگ بهسام , در پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شكلات تهران پذیرای قدوم پرمهرتان خواهد بود.

وعده دیدار ما 23 تا 26 شهریور سالن 41 غرفه 7 ، ساعت 10 الی 18.

هولدینگ بهسام :
مرکز تخصصی مشاوره, طراحی, تهیه و توزیع تجهیزات هوای فشرده و کمپرسور

پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شكلات تهران