شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ….

کمپرسور بهسان مقدم شما بازدید کنندگان محترم را در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران گرامی میدارد.

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : چهارشنبه 14 مهر لغایت شنبه 17 مهر
ساعت بازدید :10 الی 18
سالن 38B- غرفه 106کمپرسور بهسان

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران