مزایا واحد هواساز Oil free یا بدون روغن

  • واحد پمپاژ کاملا بدون روغن
  • منیفولد مجتمع خنک کننده
  • کار در هر گرایش
  • سر پمپ 100% بدون روغن
  • استفاده سنگین در ساخت و ساز
  • کم سر و صدا
  • قادر به کار در هر زاویه
  • قطعات کاملا آلومینیومی