کمپرسور پیستونی TK-AG

کمپرسور پیستونی که به عنوان کمپرسور رفت و برگشتی هم شناخته می‌شود، با کمک پیستون‌های بزرگی که توسط میل‌لنگ به حرکت درمی‌آیند کار می‌کند. این‌ها نوع سنتی‌تر کمپرسورها با تعداد زیادی قطعات متحرک هستند. در این بخش به معرفی کمپرسور پیستونی سری TK-AG بهسان و جزئیات آنها می پردازیم.