بازدید شرکت کاشی زرین خراسان از کارخانه بهسان

مدیر بخش فنی شرکت کاشی زرین خراسان، جناب آقای مهندس کفشگر ز خط تولید کمپرسور مجموعه هواپویان بهسان ایرانیان بازدید کردند.