دستورالعمل نگهداری کمپرسور|کمپرسور بهسان

دستورالعمل نگهداری کمپرسور

محل نصب کمپرسور می بایست همیشه تمیز باشد. و بر روی پنجره ها باید از توری های مخصوص پوشانده شوند تا از ورود گرد و غبار به داخل اتاق کمپرسور جلوگیری شود.
گرمای خارج شده از رادیاتورکمپرسور می بایست به بیرون از اتاق توسط کانال های عایق شده منتقل شود.
نکات ایمنی قبل از استارت:
سالم بودن شیلنگ و لوله ها و هم چنین عدم وجود روغن در کف کمپرسور
مقدار روغن دستگاه را توسط چشمی نصب شده بر روی مخزن روغن کنترل نمایید.
شیر خروجی کمپرسور می بایست باز باشد.
جهت چرخش الکتروموتور را کنترل نمایید. (حداکثر زمان چرخش الکتروموتور در جهت خلاف 2 ثانیه می باشد و تجاوز از این حد خسارت سنگینی را به دستگاه وارد می نماید).
بعد از حصول اطمینان از دستگاه درب های کمپرسور رابسته و استارت نمایید.
برای استارت مجدد دستگاه پس از خاموش شدن باید صبر کرد تا هوای رسیور از طریق آنلودر کامل تخلیه شود.(حداقل 3 دقیقه)
درجه دمای کمپرسور باید به صورت روزانه چک شود .حداکثر دما ئر تابستان نباید از 90 درجه سانتی گراد تجاوز کند .بهترین دمای کاری بین 75 تا 85 درجه سانتی گراد می باشد.
نکات ایمنی:
هواکش کمپرسور می بایست هفته ای 3 الی 4 باز تمیز گردد.(برای تمیز کردن فقط از هوای فشرده استفاده نمایید.)
فشار کاری کمپرسور باید روی bar 5/7 تنظیم گردد.
برای باز کردن هواکش باید کمپرسور خاموش باشد در غیر اینصورت اجسام خارجی وارد واحد هواساز شده و باعث خرابی می شود.
انتقال هوا باید طوری باشد که دمای کمپرسور خانه در محدوده 4 تا 40 درجه سانتیگراد تجاوز ننماید در غیر اینصورت استفاده از یک فن مکنده در فصل زمستان و از یک کولر گازی یا فن کوئل الزامی است.
تعویض قطعات مصرفی کمپرسور توسط افراد متخصص شرکت فروشنده انجام شود.
جهت رعایت بیشتر اصول ایمنی استفاده از لباسهای گشاد و آستین آزاد به هنگام کار با این دستگاه توصیه نمی شود.
زمانی که دستگاه روشن می باشد از برداشتن درپوش ها و یا شل کردن اتصالات خودداری نمایید.
فقط در مواقع اضطراری باید از شستی Emg (امرجنسی) برای خاموش کردن دستگاه استفاده نمود.
از هر نوع جوشکاری نزدیک سیستم روغن بپرهیزید.
تمام اجزای کمپرسور باید دقیقا مطابق با دستورالعملهای سازنده دستگاه سرویس ونگهداری شود.
بازرسی های دوره ای فعا لیتهای سرویس و نگهداری و تعمیراتی که توسط سازنده برای کمپرسور تعیین شده است باید بسیار منظم پیگیری وانجام شوند چرا که دستور العملها وفواصلی که برای فعالیتها توسط سازنده توصیه میشود با هدف محافظت از دستگاه ونیز حداکثر نمودن راندمان وکارایی سیستم میباشد توصیه بهتر آن است که حتی فعالیتهای سرویس و نگهداری کمپرسورها را در فواصل کوتاه تری در نظر بگیرید