چند نکته کلیدی در مورد مزایا و معایب استفاده از درایو یا اینورتر( یا مبدل فرکانس متغییرVFD یا مبدل ولتاژ فرکانس متغییر VVVF یا مبدل سرعت متغییر VSD):

استفاده از اینورتر به عنوان کنترل کننده دور موتورهای AC در کنار مزایای الکتریکی و مکانیکی که دارد موجب قابل کنترل شدن خروجی سیستم نیز می شود که یکی از مزایای آن کاهش مصرف انرژی به ازای کاهش خروجی (کاهش بار ) است.