مزیت درایر های تبریدی|کمپرسور بهسان

چرا هوای فشرده خود را باید خشک کنیم؟
هوای فشرده در بسیاری از زمینه ها وابزار آلات صنعتی به کار میرود.زمانی که به کار میرود هوای فشرده باید خشک وتمیز باشد.این هوا میتواند حاوی مواد جامد،مایع و آلودگی حاصل از سوختن گاز باشد.هوای فشرده کنترل نشده یک ریسک پایدار از نظر اینکه این عوامل می توانند سیستم هوای شما را مختل کنند و فرآیند کاملا متوقف شود را دارد.

وجود رطوبت در هوای دستگاه به صورت اختصاصی مشکلات زیر را ایجاد میکند:
خوردگی در لوله های هوای فشرده

آسیب و اشکال در عملکرد تجهیزات هوا و نیرو

نشت هوای فشرده به دلیل خوردگی لوله ها

کیفیت ضعیف رنگ کاری ، پسرفت درفرآیند رنگ کاری الکترواستاتیک

تضعیف کیفیت نهایی محصول