کمپرسور اسکرو TS-VS 180

SCREW AIR COMPRESSOR

کمپرسور اسکرو نوعی کمپرسور هوا است که از یک مکانیسم مثبت از نوع چرخشی استفاده می کند. کمپرسورهای اسکرو معمولاً در صنایعی استفاده می شوند که حجم زیادی از هوای پرفشار مورد نیاز است. در این بخش به معرفی انواع کمپرسور سری TS-VS بهسان و جزئیات آنها می پردازیم.

ویژگی های کمپرسور اسکرو TS-VS 180

  • کمپرسورهای TS-VS در واقع همان کمپرسورهای TS-DD، TS-FF و TS-BD هستند؛ با این تفاوت که سیستم اینورتر روی آنها نصب شده است.

    بنابراین هر انتخابی که در خرید کمپرسور داشته باشید، می‌توانید اینورتر را نیز، برای طول عمر بیشتر دستگاه خود سفارش دهید.

  • چندین روش برای راه‌اندازی الکتروموتور کمپرسور وجود دارد. روش‌هایی مثل DOL یا تک ضرب، ستاره مثلث و soft start؛ این روش‌ها از جهات مختلفی مثل سلامتی دستگاه و میزان مصرف برق، می توانند برای دستگاه نامناسب باشند.

    اما در روش اینورتر روی کمپرسور که مهم‎ترین و بهینه‌ترین روش برای راه‌اندازی دستگاه است، اینورترها و یا مبدل‌های الکتریکی می‌توانند فرکانس یا سطح ولتاژ برق ورودی را تغییر دهند و میزان برق مناسب با دستگاه‌ها را تامین کنند.

  • کمپرسور بهسان | کمپرسور اسکرو، پیستونی و تجهیزات هوای فشرده