کمپرسور بدون روغن بهسان

کمپرسور بدون روغن یا کمپرسور اویل فری (oil free) ، کمپرسوری برای تولید هوا است که بدون استفاده از روغن به عنوان خنک کننده به تولید هوای فشرده می پردازد. کمپرسور های معمولی از روغن به عنوان خنک کننده و برای نرم کردن قطعات و کاهش سایش استفاده می کنند. اما کمپرسور بدون روغن برای این کار نیازی به روغن ندارد.

کمپرسور بدون روغن  یا هیچ تماس مکانیکی در داخل محفظه تراکم ندارد یا از مواد جایگزین برای محافظت از مکانیزم استفاده می کند.اکثر کمپرسورهای بدون روغن از موادهای دیگری مانند آب یا پوشش تفلون استفاده می کنند تا مکانیزم ها به خوبی کار کنند. از آنجایی که روغن کاری یاتاقان ها و چرخ دنده ها خارج از محفظه تراکم است، آب بندی مناسب از آلودگی هوای فشرده توسط روغن جلوگیری می کند درنتیجه ما هوای 100% بدون روغن را داریم. برخی از طرح‌های بدون روغن حتی تماس فلز با فلز را در محفظه فشرده‌سازی حذف کرده‌اند و دیگر نیاز به روغن‌کاری نیست.
این خلوص و مزایای زیست محیطی اغلب هزینه های شما را کاهش می دهد. اگر به دنبال تغییر به مدل بدون روغن هستید، در اینجا چند نکته وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

نیازی به جمع آوری یا دور ریختن میعانات پرشده از روغن نیست.

فیلترهای پایین، نیاز به تعویض را کاهش داده اند، زیرا روغن را فیلتر نمی کنند.

هزینه های انرژی به حداقل می رسد زیرا نیازی به افزایش نیرو نیست .

کمپرسور بهسان | کمپرسور اسکرو، پیستونی و تجهیزات هوای فشرده