کمپرسورهای پزشکی بدون روغن (چمدانی)

OIL FREE

کمپرسور، دارای قطعات و چرخ‌دنده‌هایی است و هنگام کار کردن دستگاه، این قطعات با هم اصطکاک دارند. برای کاهش اصطکاک و استهلاک کمپرسور از روغن استفاده می‌شود، اما این دغدغه نیز وجود دارد که هوای خروجی کاملا تمییز و عاری از هر گونه روغن باشد.
در کاربردهای پزشکی و دندانپزشکی که تمییز بودن هوای خروجی بسیار حائز اهمیت است، تکنولوژی جدید، کمپرسورهای بدون روغن را پیشنهاد کرده است. کمپروسورهای بدون روغن، در کنار مزیت عاری بودن هوای خروجی از هر گونه روغن، به دلیل نبود روغن، استهلاک بالایی دارند و باید هر چند سال یکبار به طور کامل سرویس شوند.
در مجموع باید گفت مجموعه‌هایی که نیاز به استانداردسازی در عملکرد خود هستند، باید از کمپرسورهای بدون روغن یا oil free استفاده کنند.

پزشکی

kg min-1 kW HP kW bar psi I/MIN C.F.M M^3/H Cil.St Pump dB(A) Volt/Hz TYPE
22 1450 1.05 1 0.75 8 116 6.3 3.7 105 1.1 F114 60 230/50.1 AIRBUG CV1
20 2850 1.46 1.5 1.1 8 116 12.3 7.3 205 1.1 F205 65 230/50.1 AIRBUG CV1.5