روش تعویض فیلتر روغن و اسکرو در کمپرسورهای اسکرو بهسان

برای تعویض فیلتر روغن و فیلتر سپراتور شما نیاز به ابزار مناسب به نام آچار فیلتر را خواهید داشت که در ابزار فروشی های معتبر یافت میگردد .

در بازار انواع آچار فیلترها ، برحسب نوع و سایز فیلتر موجود میباشد که بعضی از آنها مناسب فیلترهای کمپرسور نیستند .

برای فیلترهای کمپرسور بهسان آچار فیلتر از نوع تسمه ای که تصاویر آنها در زیر دیده میگردد مناسب میباشد .