مزایای استفاده از کمپرسور دور متغیر

در سالهای قبل کمپرسورهای هوا پس از تامین هوای فشرده به میزان مورد نیاز کاملاً خاموش می شدند و در صورت نیاز دوباره روشن می شدند این عمل برای کمپرسور و همین طور شوکهایی که به شبکه برق ، وارد میکردند بسیار نامطلوب و هزینه ساز بودند.

در نسل جدید کمپرسورها از سیستم Load / Unload ( با بار و بی بار) استفاده میگردد که نسبت به سیستم قدیم بسیار بهتر است ولی در این سیستم نیز، در حالت خلاص یا بی بار 60 درصد انرژی مصرف خواهد شد که می توان با تغییر دور موتور به نسبت تقاضای هوای فشرده ، زمان خلاص دستگاه را به حداقل رساند و در مصرف برق صرف جویی قابل ملاحظه ای نمود .

در سری کمپرسورهای VS با نصب اینورتر بصورت هوشمند دور کمپرسور به نسبت مصرف متغیر خواهد بود که این امر موجب افزایش طول عمر قطعات و صرفه جویی 60 درصدی در مصرف برق می گردد.