مزیت های درایر تبریدی

چرا هوای فشرده خود را باید خشک کنیم؟
هوای فشرده در بسیاری از زمینه ها و ابزار آلات صنعتی به کار می رود. در این هنگام هوا باید خشک و تمیز باشد. این هوا می تواند حاوی مواد جامد، مایع و آلودگی حاصل از سوختن گاز باشد. هوای فشرده کنترل نشده یک ریسک پایدار از نظر اینکه این عوامل می توانند سیستم هوای شما را مختل کنند و فرآیند کاملا متوقف شود را دارد.

وجود رطوبت در هوای دستگاه به صورت اختصاصی مشکلات زیر را ایجاد می کند:

  • خوردگی در لوله های هوای فشرده
  • آسیب و اشکال در عملکرد تجهیزات هوا و نیرو
  • نشت هوای فشرده به دلیل خوردگی لوله ها
  • کیفیت ضعیف رنگ کاری ، پسرفت درفرآیند رنگ کاری الکترواستاتیک
  • تضعیف کیفیت نهایی محصول

کمپرسور بهسان | کمپرسور اسکرو، پیستونی و تجهیزات هوای فشرده