مزایای مهم هوای فشره|کمپرسور بهسان

1- قابل توزیع بودن
2- قابلیت سریع تبدیل انرژی از صورتی به صورت دیگر بخصوص مکانیکی
3- در دسترس بودن منابع هوای فشرده
4- انبساط پذیری با نسبتهای مختلف
5- آزاد سازی انرژی در زمان کوتا در صورت لزوم
6- مخلوط شدن با مواد و سیالات و انتقال انرژی به مواد

کمپرسور بهسان | تولید کننده انواع کمپرسور باد، اسکرو، پیستونی و تجهیزات هوای فشرده

مرایای فوق موجب پیدایش علم پنو ماتیک گردیده که کاربرد فراوانی در صنایع امروزی را دارد و شاخه نظری مستقلی را در دانشگاهها و محافل علمی بخود اختصاص داده است .