کمپرسور بوستر

در بسیاری از صنایع هوای فشرده، فشار بالا مورد نیاز است که برای تامین آن از دستگاهی به نام کمپرسور بوستر استفاده می‌شود. بوستر کمپرسور، فشار هوای 10 بار را که توسط کمپرسور اسکرو تولید شده، به فشار 40 بار می‌رساند و در واقع مثل یک تقویت‌کننده عمل می‌کند.
اینکه مزیت که فشار، اول به 10 بار و سپس به 40 بار می‌رسد، باعث افزایش طول عمر دستگاه می‌شود. ضمن اینکه یک کمپرسور اسکرو به همراه بوستر می‌تواند فشاری معادل با فشار 3 دستگاه کمپرسور فشار قوی تولید کند. در نتیجه میزان فضایی که اسکرو و بوستر در کارخانه یا کارگاه اشغال می‌کنند، برای مصرف‌کننده بهینه‌تر است.
برای تولید بطری PET و تولیدات مشابه که نیاز به فشار کاری تا 40 بار دارند، از سیستم Flex PET استفاده می‌شود. با کمک این سیستم، در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود و قیمت تمام شده هوای فشرده فشار قوی کاهش می‌یابد.
در سیستم Flex PET، کمپرسورهای صنعتی، فشاری معادل 10 بار تولید می‌کنند و بعد از مراحل فیلتراسیون و ذخیره‌سازی هوای تولید شده، وارد سیستم بوستر کمپرسور می‌گردند.
هوای 40 بارِ تولید شده با حجم بالا، به مخزن ذخیره فشار قوی هدایت می‌شود و بعد از عملیات فیلتراسیون، آماده استفاده برای دستگاه‌های PET یا دیگر استفاده کننده‌های 40 بار قرار می‌گیرد.
کمپرسور بوستر