تابلو سکوئنس کمپرسور هوا

تابلو سکوئنس دستگاهی است که به شما امکان می‌دهد تا همزمان چند دستگاه با ظرفیت های مختلف را کنترل و آنها را بهینه‌سازی کنید.

این دستگاه فشار مخزن را توسط ترانسمیتر دریافت و مقدار آن را تجزیه و تحلیل کرده و نسبت به مصرف شما در واحد زمان، دستگاه های شما را به نحوی فعال یا غیر فعال می کند. به طوری که کمترین استهلاک و صرفه جویی در مصرف انرژی به دست آید.

همینطور از توان مضاعف سیستم در مواقعی که مصرف زیاد باشد، استفاده نموده تا افت فشار در سیستم پدید نیاید. لذا می توان تابلو سکوئنس را مکمل کننده کنترل کمپرسورها تلقی کرد و در صورت تعدد دستگاه های کمپرسور به کار گرفته شده، وجود آن الزامی است.