اتاقک کمپرسور :

بررسی کلی ( General )
در گذشته ای نه چندان دور تهیه کمپرسور به معنای نیاز به خریداری یک موتور الکتریکی ، تجهیزات راه انداز ، پس سرد کن ، صافی های ورودی و غیره بود .سپس نیاز بود به بررسی نیاز های کیفی و ظرفیتی بخشهای گوناگون دستگاه بپردازید. لازم بود که اطمینان حاصل کنید این تجهیزات و لوازم فرعی به درستی و مطابق با کمپرسور کار می کنند .کلیه اتصالات درونی بین قسمتهای مختلف قبلاً نصب شده اند . بسته کامل کمپرسوردریک محفظه کاهش دهنده صدا بسته بندی می شود تا میزان سر و صدا را کاهش دهد .

امروزه ، کمپرسور و لوازم فرعی آن به صورت تجهیزات آماده بکار خریداری می شوند . بسته کمپرسور شامل شاسی جعبه ای است، که کمپرسور و تجهیزات جانبی اش بر روی آن نصب می گردد .بدین لحاظ نصب دستگاه ها تسهیل می شود و می توانید کاملاً مطمئن باشید که سیستم کار خواهد کرد. مهم است ، این مسئله را بخاطر داشته باشید که روش نصب و فن آوری تأثیر مهمی بر عملکرد و پایایی سیستم کمپرسور دارد .قاعده اصلی در نصب کمپرسور این است که یک کمپرسور مجزا را بطور مرکزی قرار دهید .

کمپرسور بهسان | تولید کننده انواع کمپرسور باد، اسکرو، پیستونی و تجهیزات هوای فشرده